Tuinen Ken De Vos - Grondwerken - Kraanwerken - Teelaarde - Scheiding afvalwater regenwater verplicht - Graafwerken - Rijbodems - Piste

We hebben van bij onze start bewust geïnvesteerd in machines om uw opdrachten zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, van grondwerk tot uiteindelijke afwerking:

Grond- en kraanwerken

- Bodemanalyse

- Nivelleringen & spitwerk

- Leveren van teelaarde, grind, steenpuin, ...

- Frezen en zaaiklaar leggen met rotorkopeg

- Uitgraven van opritten, terrassen, (zwem)vijvers en zwembaden

- Plaatsen drainage- en wachtbuizen

- Uitgraven van boomwortels

- Uitwerken niveauverschillen door plaatsen van grondkeringen (L-elementen en pallisades)

- Tuinberegening

- Aanleg en onderhoud van rijbodems en paddocks

 

- Rioleringswerken

- Aansluiten van afwateringsgootjes

- Plaatsen van bijkomende inspectieputjes waarlangs u uw buizen kunt reinigen

- Volledige vervanging van alle buizen onder uw oprit, terras of tuin

- Plaatsen van bezinkputten als er geen aansluiting kan gemaakt worden (vb regenwater bijgebouw, terras)

- Scheiden van afval- en regenwater (nieuwe reglementering) in bestaande opritten

Kortom, alle grondwerken voor onze projecten kunnen wij zelf uitvoeren. Dit heeft als grote voordeel dat alle werken perfect op elkaar zijn afgestemd en u maar één contactpersoon heeft.

 

Vraag vrijblijvend onze prijzen en diverse mogelijkheden. Onze contactgegevens vindt u hier.

Uw tuin-totaalpartner